Mer karantän-stream - Calle lirar Resident Evil 3 Remake

Sida 1 av 1
Nyhet
2020-04-02 13:55
Mer karantän-stream - Calle lirar Resident Evil 3 Remake

Redaktionens störta harhjärta spelar sin favorit i serien.

#resident-evil-3


Buster
2020-04-02 18:38

Eller tydligen 1/3 av spelet... blir rea-bingen för mig! Tänker inte pröjsa 600 svedaler för något så kort... I want long and big 🤭

Sida 1 av 1