Programmeringsuppgift - är igång men behöver fortf hjälp!!!

Sida 1 av 1
2019-02-13 11:35
Programmeringsuppgift - är igång men behöver fortf hjälp!!!

public class Elevator {
private int floors;
private int currentFloor = 0;
private int destinationFloor;
private static final int MAX_FLOORS = 100;
private static final int MIN_FLOORS = 2;

}
public Elevator(int floors) {
this.floors = floors;
currentFloor = 0;
}

public int getFloors() {
return floors;
if(floors < MIN_FLOORS)
return MIN_FLOORS;
else if(floors > MAX_FLOORS)
return MAX_FLOORS;

}

public int getDestinationFloor() {
return destinationFloor;

}

public boolean moveElevator(int) {
if (destinationFloor < 0 || destinationFloor > floors)
return false;
else
currentFloor = destinationFloor;
return true;

}

//Vilken våning hissen är på ska kunna läsas av och ändras, men bara inom det tillåtna intervallet för just det hus hissen är installerad i. Försöker man till exempel flytta hissen till våning 74 i ett hus som bara har fem våningar så ska det inte fungera. Resultatet av att försöka sätta våningen ska meddelas som en boolean.

@Override
public String toString() {
return "Floors= " + floors + ", Current Floor= " + currentFloor;

}

Så här långt har jag kommit med programmeringsuppgiften som jag bad om hjälp med för ett par dagar sedan. Jag förstår mer nu och har försökt att ska så bra metoder som möjligt utifrån instruktionerna jag fick. Det jag är osäker på är om det ska stå int i moveElevator metoden? Det borde väl göra det då de ska mata in ett värde som anger vart de ska flytta den? Och har jag lyckats göra så att de bara kan ange värden inom det tillåtna intervallet för just det huset så att det annars meddelas som en boolean? Är super osäker hehe. Är även osäker på syftet med toString-metoden så därför vet jag inte heller om jag har gjort eller skrivit den rätt. Kopierar in instruktionerna för uppgifterna nedan. Vore så tacksam om någon kunde hjälpa mig!! Nybörjare på programmering:(

"Uppgiften går ut på att implementera en klass som representerar en hiss. När ett objekt av klassen skapas måste man ange hur många våningar huset som hissen är installerad i har. Det minsta antalet tillåtna våningar är två, och det högsta hundra. Om man försöker ange ett antal utanför detta intervall så ska antalet sättas till det närmsta tillåtna värdet.

Du får inte använda någon scanner någonstans i hissklassen, och inte heller någon utskrift. Du får använda bägge i ditt testprogram, men testprogrammet ingår inte i uppgiften.

En hiss befinner sig alltid på en våning som från början är 0 (bottenvåningen). Vilken våning hissen är på ska kunna läsas av och ändras, men bara inom det tillåtna intervallet för just det hus hissen är installerad i. Försöker man till exempel flytta hissen till våning 74 i ett hus som bara har fem våningar så ska det inte fungera. Resultatet av att försöka sätta våningen ska meddelas som en boolean.

Klassen ska också ha en toString-metod."

2019-02-13 11:53

Du ska mycket riktigt skicka in en parameter i metoden moveElevator. Du har nästan gjort rätt. Men glömde att namnge parametern. "public boolean moveElevator(int destination)".

Inuti metoden har du nu "destination" att jobba med. Jag vill inte lösa uppgiften åt dig utan försök själv igen nu. Om du fortfarande inte klurar ut det så hör av dig.

Sida 1 av 1