Valkyria Chronicles 4 är till 90 % färdigutvecklat

Sida 1 av 1
2017-11-26 10:29
Valkyria Chronicles 4 är till 90 % färdigutvecklat
2017-11-27 02:38

Ge mig!

2017-11-27 15:57

Ser klart mycket mer lovande ut än Revolution.

Sida 1 av 1