Den Stora Windows-10-tråden

Sida 1 av 2
2015-07-29 11:48
Den Stora Windows-10-tråden

Sätt betyg på Windows 10!

Hur får jag tag på uppgraderingen?

Surfa in här: http://www.microsoft.com/sv-se/windows/windows-10-upgrade

Uppgraderingserbjudandet för Windows 10 är giltigt för kvalificerade enheter med Windows 7 och Windows 8.1, även de enheter du redan äger.

Vissa maskin- och programvarukrav och tillgängligheten för funktioner kan variera mellan olika enheter och marknader. Möjligheten att uppgradera Windows Phone 8.1-enheter till Windows 10 kan variera beroende på tillverkaren eller mobiloperatören.

Enheterna måste vara anslutna till Internet och ha Windows Update aktiverat. Windows 7 SP1 och Windows 8.1 Update krävs.

Vissa versioner omfattas inte: Windows 7 Enterprise, Windows 8/8.1 Enterprise och Windows RT/RT 8.1. Kunder med aktiv SA-volymlicens (Software Assurance) har möjlighet att uppgradera till andra företagserbjudanden för Windows 10 som inte ingår i det här erbjudandet.

Om du vill ha information om kompatibilitet och annan viktig installationsinformation kan du gå till enhetstillverkarens webbplats och sidan med specifikationer för Windows 10. Windows 10 uppdateras automatiskt. Ytterligare krav för uppdateringar kanske gäller i framtiden. Se sidan om hur du uppgraderar till Windows 10 för mer information.
Källa: http://www.microsoft.com/sv-se/windows/windows-10-upgrade

Hur länge kan jag uppgradera mitt Windows till Windows 10?

Ja, kostnadsfritt. Det här erbjudandet innehåller en fullständig version av Windows 10, inte en utvärderingsversion. 3 GB nedladdning krävs, standarddatapriser gäller. För att utnyttja detta kostnadsfria erbjudande måste du uppgradera till Windows 10 inom ett år från att det blir tillgängligt.

Det vill säga till och med 29 juli 2016.

Källa: http://www.microsoft.com/sv-se/windows/windows-10-upgrade?OCI...

Hur vet jag vilken version av Windows 10 jag ska ha?

Har du redan uppgraderat till Windows 10? Men vill göra en ren installation av Windows 10? Men du vet inte vilken version du ska ladda ner? Hur tar jag reda på det?

Det gör ni enklast Start > Settings > System > About

Alternativt spanar ni in bilden:

[ia=1085450]
Här kan du se vilken version du ska ha av Windows 10 när du uppgraderar!

Ominstallera Windows 10 efter uppgradering
Guide: Gör en ren installation av Windows 10

[ia=1085740]

Var noga med att se till att steg 1 och 2 är gjorda innan ni går vidare. Steg 1 och 2 är grunden för att en ren installation av Windows 10 ska fungera.

1. Uppgradera ditt nuvarande Windows till Windows 10 genom ”ikonen” eller via MediaCreationTool.
2. När du har uppgraderat är det viktigt att se efter så att ditt Windows 10 är aktiverat.
a. Start – Settings – Update & Security – Activation
3. Sedan måste du ta reda på vilken version (edition) av Windows 10 du har uppgraderat till.
a. Start – Settings – System – About
4. Är allt ovan klappat och klart går du vidare.
5. Ladda ner MediaCreationTool om du inte redan har den sedan tidigare.
a. Var noga med att välja rätt 32-bitar eller 64-bitars.
6. Starta MediaCreationTool.
a. Create installtion media for another PC
b. Language: Välj önskat språk.
c. Edition: Välj den version du uppgraderade till.
d. Architecture: 32 eller 64-bitar, eller båda.
7. Välj sedan om du vill ha för USB eller för DVD-skiva.
8. Beroende på om du valt USB eller DVD:
9. DVD: En ISO-fil laddas ner på din dator som du sedan bränner ut på en skiva.
10. USB: Stoppa in USB-minnet i datorn och MediaCreationTool sköter resten själv.

Efter detta gör du som vanligt. Bootar från DVD eller USB. Press "anykey" to continue...

Ladda ner MediaCreationTool
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10

Microsoft om "clean" installation av Windows 10

Om du valt att utnyttja gratisuppgraderingserbjudandet och sedan blir tvungen att ominstallera Windows 10 så kan en del frågor uppstå. Här är några vanliga frågor och svar på dessa:

Efter gratisuppgraderingen till Windows 10, hur kan jag göra en ren installation av Windows 10 efteråt?
Efter det att din enhet har uppgraderats till Windows 10 genom att utnyttja gratisuppgraderingserbjudandet och automatiskt aktiverats så finns möjligheten att göra en ren installation (boota från media och installera Windows 10) av samma version av Windows 10 som du uppgradererade till på enheten under och efter gratisuppgraderingserbjudandet. Du behöver inte köpa Windows 10 eller gå tillbaka till din tidigare Windowsversion.

För att ha möjlighet att göra en ren installation av Windows 10 på en enhet som tidigare har uppgraderats genom gratisuppgraderingserbjudandet.

Du kommer att ha möjlighet att ladda hem och skapa installationsmedia på USB eller DVD för just din Windows 10 version.

Det finns möjlighet att skippa att lägga in produktnyckeln vid installationsprocessen. Windows 10 är automatiskt aktiverad online på dessa enheter. Möjligheten att skippa produktnyckel gäller enbart när det bootas från ett media.

Den automatiska online-aktiveringen kommer att ske utan att du behöver göra något (om enheten tidigare uppgraderat och aktiverats online på samma version av WIndows 10). Ingen produktnyckel behövs.

Vad händer om jag ändrar på hårdvaran i min Windows 10 enhet?
Om du byter ut större delar av hårdvaran i din Windows 10 enhet (till exempel moderkortet) så kan en omaktivering av Windows 10 vara nödvändig. Detta sker på samma sätt som i tidigare Windowsversioner (Windows 7 och Windows 8.1). Gratisuppgraderingserbjudandet gäller inte vid dessa scenarion där hårdvaran återställer aktiveringen.
Källa: http://answers.microsoft.com/sv-se/windows/forum/windows_10-w...

Kan jag ta bort Windows.old från C?

Det kan du, om du inte vill kunna "backa" tillbaka till ditt tidigare OS.

Varning
Innan du använder Diskrensning kontrollerar du att alla filer och inställningar finns där de ska. Det går inte att ångra borttagningen av Windows.old.

Windows 10:

1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog, type cleanmgr, and click/tap on OK to open Disk Cleanup.
2. If you have more than one drive or partition on your PC, then select the Windows C: drive, and click/tap on OK.
3. Click/tap on the Clean up system files button.
4. If prompted by UAC, click/tap on Yes.
5. Repeat step 2 above.
6. Check the Previous Windows installation(s) box, and click/tap on OK.
7. Click/tap on Delete Files to confirm.
8. When Disk Cleanup finishes, the C: \Windows.old folder will be deleted.

Källa: http://www.tenforums.com/tutorials/2066-windows-old-folder-de...
Källa: http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-8/how-remove-windo...

Kan jag installera Windows 10 på en tom hårddisk?

I'm having a problem with space on my hard drive.
Can I take a clean hard drive from another PC and install on that one?

Yes, you can, but chicken and egg situation, you already need to have a bootable of Windows 10 Technical Preview ready either on thumb drive or DVD ready to be installed.

Will I need a key to do that? Or can I use the key on the original PC with Vista in it?

It is not required, but there is a product key for mitigation purposes if you have problems activating. No, a product key cannot be used to activate Windows 10 Technical Preview.

Windows 10 Preview product key:
NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR

Or do I need Vista windows installed on the blank disk before I can install win 10 Preview?

If you have a bootable copy, you can simply boot from it and format the hard disk to do a clean install
Or, should I just make 20GB of room on my original Vista disk and install Win 10 there?

That is an option you can use, but you need to really make sure you have enough space download the software, make it bootable and install it. See instructions below for freeing up disk space and setup a dual boot configuration with Windows 10 and Vista.

Information om Andre

Användaren Andre Da Costa är en MVP (Microsoft Most Valuable Professional)

Residing on the Caribbean island of Jamaica, Andre best describes himself as a technology enthusiast. He authors a blog about his experiences using Windows. Andre has been awarded Microsoft MVP for the past 6 years in the category Windows Experience.
Källa: http://answers.microsoft.com/en-us/insider/forum/insider_wint...

Undrar du vart du hittar ISO-filen?

Det gör ni genom att ladda ner detta verktyg MediaCreationTool nämns på fler ställen i detta inlägg.
Det finns för 32-bitars och 64-bitars system, se till att välja rätt. Följ sedan uppmaningarna i programmet.

https://www.microsoft.com/sv-se/software-download/windows10

Har du ingen ikon?

Hittar ni inte ikonen? Ni kanske har gjort som jag och slarvat bort den. Lugn, nedan följer det några tips på hur man kan fixa det.

För att lättare kunna söka efter uppdateringar till Windows kan man besöka denna sida:
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=297...

Running Windows Update and installing any available updates will fix the first 3 issues.

If you don’t think any of these conditions apply to you, and you’re still not seeing the icon, you can also try running the solution below, which will verify your device meets all the prerequisites and then turn on the Get Windows 10 app:

1.Open Notepad
2.Copy the following text and paste it into Notepad:

REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\UpgradeExperienceIndicators" /v UpgEx | findstr UpgEx

if "%errorlevel%" == "0" GOTO RunGWX

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Appraiser" /v UtcOnetimeSend /t REG_DWORD /d 1 /f

schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser"

:CompatCheckRunning

schtasks /query /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser"

schtasks /query /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser" | findstr Ready

if NOT "%errorlevel%" == "0" ping localhost >nul &goto :CompatCheckRunning

:RunGWX

schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig"

1.Click File, and then Save As

2.In the File name box, change the file name to ReserveWin10.cmd

3.Then click the dropdown next to Save as type, and select All files (*.*)

4.Select the folder you would like to save the file to. For this example, let’s choose to save the file to the C: /Temp folder. Then click Save.

5.Open an elevated command prompt. (From the Start screen or Start menu, type Command Prompt in the search box, and then in the list of results, right-click Command Prompt, and select Run as administrator.)

6.Finally, run the file from the location you saved to in Step 6. In this example, you would type the following in the Command Prompt window and hit Enter:

C: /Temp/ReserveWin10.cmd

The Microsoft Compatibility Appraiser can take 10 – 30 minutes to run, during which the script will continuously provide status reports that it is running. Please be patient.

If the script is failing in an infinite loop, then you don’t have the necessary prerequisite Windows Updates. Besides requiring Windows 7 SP1 or Windows 8.1 Update, you must also have installed:

For Windows 7 SP1:

KB3035583

KB2952664

For Windows 8.1 Update:

KB3035583

KB2976978

You can manually check if you have these updates within your elevated command prompt by typing the command:

dism /online /get-packages | findstr 3035583

(Replace the KB number with whichever update you are looking for.) If you have the update installed, this command will show the package identity. For example, Windows 8.1 users should see this:

C: \>dism /online /get-packages | findstr 3035583

Package Identity : Package_for_KB3035583~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.29

Källa: http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-w...

Hur hittar jag min Windows-produktnyckel?

Vill du ha en snabbre väg finns programmet Speccy utvecklat av Piriform.

Speccy is the place to start if you need to know what’s inside your PC. See a quick summary, or dive deeper into every aspect of your PCs hardware so you can make informed upgrade and purchasing decisions.

https://www.piriform.com/speccy

Windows 8.1 and Windows 10
The product key is located inside the product packaging, on the receipt or confirmation page for a digital purchase or in a confirmation e-mail that shows you purchased Windows. If you purchased a digital copy from Microsoft Store, you can locate your product key in your Account under Digital Content.

Windows 7
The product key is located inside the box that the Windows DVD came in, on the DVD, on the receipt or confirmation page for a digital purchase or in a confirmation e-mail that shows you purchased Windows. If you purchased a digital copy from Microsoft Store, you can locate your product key in your Account under Digital Content.

Academic Products
Your product key is located on the receipt page when you purchase or in the Order History section of the WebStore from which you ordered the software.

Devices Pre-Installed with Windows
Before using operating system copies from this site for install, re-install or recovery on devices with pre-installed operating systems, see your device manufacturer or reseller for the customized drivers and applications specific to your machine. Using operating systems copied from this site for install, re-install or recovery may void your support agreement with your manufacturer or reseller. Any drivers or programs that were installed by the device manufacturer or reseller may be removed during installation.

Windows 8.1 & 10:
The product key may be embedded on the motherboard or may be on the Certificate of Authenticity sticker on the bottom of the device.

Windows 7:
For devices that came with Windows 7 pre-installed, the product key may be on the Certificate of Authenticity sticker on the bottom of the device.
Källa: https://www.microsoft.com/en-us/software-download/faq

Installera Windows 10 med “media creation tool”

Hitta media creation tool på Software download page.

There are two versions of the tool, one for a “32-bit operating system” and one for a “64-bit operating system.” To find out which you have, go to Start, type Control panel, select System and security, and then, under System, look at the value for System type:.

If your PC is a 32-bit operating system, on the Software download page, select Download tool now (32-bit version). If your PC is a 64-bit operating system, select Download tool now (64-bit version).

When you're asked, select Run (or choose to Save the tool if you don't want to run it now).

Kör programmet

Run the tool, if you didn't already select Run above. (You need to be an Administrator on the PC to run it.)

If you're upgrading this PC, select Upgrade this PC now, and then follow the rest of the instructions to finish the upgrade.

If you want to create media for a different PC, select Create installation media for another PC. Use this table to choose the edition of Windows 10 that you want to create media for.

Om du valt att skapa media:

You can install from an ISO, a USB, or a DVD. Here's how:

Mount the ISO, and then run setup.exe from it.

If you downloaded to a USB or a DVD, run setup.exe from the USB or DVD.

Both of these options allow you to upgrade the PC if it's already running Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, or Windows 10.

If you want to perform a clean install on your PC, or if your PC doesn’t have an operating system, you can use the DVD or USB.

Källa: http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-10/media-creation-...

Vad är det för skillnad på Windows 7, 8/8.1, 10:

http://www.microsoft.com/en-us/windows/compare

Blev det fel språk när du installerade?

Go to Settings > Time & language > Region & language.

Select Add a language.

Select the language you want to use from the list, then choose which region's version you want to use. Your download will begin immediately.

Källa: http://windows.microsoft.com/en-us/windows/language-packs#lpt...
Källa: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/how-to-add-an-i...

Vad är det för skillnad på Windows 10 Home, Pro, Enterprise och Education?

Bilden kommer från en PDF-fil som finns att hämta här: Win10EditionsCompareTable_FINAL.pdf
Se även källan.

Det finns även ett blogginlägg där Tony Prophet May 13, 2015 9:00 am skriver följande om de olika versionerna: Länk till blogginlägg

Källa: https://www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/Compare

Finns det fler versioner av Windows 10?

Yes! 7 stycken finns det. Snart.

Microsoft once again emphasized that Windows 10 will be optimized for a broad range of devices — everything from PCs, tablets, phones, Internet of Things (IoT), Xbox One, Microsoft HoloLens, Surface Hub. Despite these various editions, the company is promising that users will be able to access “a single, universal Windows Store” where they can find, try, and buy universal Windows apps.

Källa: http://venturebeat.com/2015/05/13/windows-10-will-have-7-edit...

System Requirements?

1 GHz or faster processor or SoC
RAM: 1 GB for 32-bit or 2 GB for 64-bit
Hard disk space: 16 GB for 32-bit OS 20 GB for 64-bit OS
Graphics card: DirectX 9 or later with WDDM 1.0 driver
Display: 800x600
Källa: https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-10-specificat...

Vad förlorar jag på att uppgradera?

Skrivet av http://www.theverge.com/:

Say goodbye to Windows Media Center and control over your updates

Fast det stämmer inte till 100%. Det är användare av Windows 10 Home så inte kan kontrollera sina uppdateringar. Är det alla uppdateringar dvs. till grafikkort, ljudkort etc. Eller gäller det bara Windows-uppdateringar? Svaren finner ni nedan:

Skrivet av Dave Lister:

Det går faktiskt stänga av automatiska uppdateringar även på Win 10 Home, det enda du behöver göra är att gå till datorns Services och helt stänga av Windows Update-servicen (och sedan aktivera den igen när du vill att den ska uppdatera).

Important Notes:

Windows 10 Home users will receive updates from Windows Update automatically when it’s available. Windows 10 Pro and Windows 10 Enterprise users will have the ability to postpone updates. The amount of time that Windows 10 Pro users can postpone updates is limited.

Feature deprecation

If you have Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8 Pro with Media Center, or Windows 8.1 Pro with Media Center and you install Windows 10, Windows Media Center will be removed.

For a limited time (the “eligible period”), on systems upgraded to Windows 10 from one of these older versions of Windows (a “qualified system”), a DVD playback app (“windows DVD player”) will be installed. Note: the Windows DVD Player may not be installed immediately; it will be installed after the first successful Windows Update.

The Windows DVD Player will be available for purchase from the Window Store for systems that (i) are qualified systems but the eligible period lapsed; (ii) are non-qualified systems; or (iii) were qualified systems but windows 10 was subsequently clean installed (in this case, Windows Update cannot detect that it was previously a qualified system).

MDM functionality will not be available in Windows 10 Home edition when Windows 10 is released.

Windows 7 desktop gadgets will be removed as part of installing Windows 10.

Källa: https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-10-specificat...
Källa: http://www.theverge.com/2015/6/1/8696949/windows-10-feature-l...

För 14 timmar sedan dök denna artikel upp om Windows 10
Raka rena svar på dom mest frågade frågorna?

Besök länken som ni hittar längst ned (Källa) där finns det mer information då jag drog ut det som verkade mest intressant.

If you're a Windows 7 or Windows 8.1 user and you're looking to upgrade to Windows 10, there's no shortage of opportunities to be confused about whether or not you'll be paying for the upgrade, or when you have to start paying for upgrades. We've parsed Microsoft's official content like the Upcoming changes to Windows 10 Insider Preview builds blog post and the Windows 10 Free upgrade offer site, and we have answers for you.

Read on to find out the particulars for upgrading.

FREE UPGRADES OR NOT

Q. Does the Windows 10 free upgrade offer only last 12 months from 29 July 2015 to 29 July 2016?

A. YES

Q. If I am still running Windows 95, Millennium (Me), XP or Vista on my computer can I get a free upgrade to Windows 10?

A. NO

Q. I have a system running Windows 7 with Service Pack 1 – am I eligible for the free Windows 10 upgrade?

A. YES

Q. I have a system running Windows 8 with the Windows 8.1 Update installed – can I get a free upgrade to Windows 10?

A. YES

Q. Can I transfer my Windows 10 installation to another computer after getting the free upgrade?

A. NO

ALL ABOUT OEMS

Q. Is it true that the free upgrade to Windows 10 retains the properties of the license that was on the upgraded Windows 7 or 8.1 system? In other words if I am on an OEM system, when I upgrade it with a free Windows 10 upgrade, is it still licensed as an OEM system?

A. YES

Q. I have a genuine copy of Windows 7 Professional on my laptop. I have never installed any Windows 10 build. Can I perform a clean install of Windows 10 instead of an upgrade? Does this change depending on whether I have an OEM or Retail copy? Are there any drawbacks to not performing a clean install if this is not possible?

A. YES. Microsoft has stated that a clean install will be possible on a retail or OEM copy as long as it is a genuine system.

Q. If I built my own computer and purchased an OEM license for that hardware from either a bricks-and-mortar store or an online vendor, does my OEM license transfer to the Windows 10 upgrade after 29 July 2015?

A. YES

Q. Can I transfer that OEM based Windows 10 upgrade to another computer?

A. NO

Q. In my SMB, we have almost exclusively OEM Windows 7 Pro licenses that came with the computers. These computers are joined to a domain. Do my machines get a free upgrade? How?

A. YES. As an OEM licenses, they are eligible for the free Windows 10 upgrade. You’ll have to download the ISO for installing and upgrading the operating systems, as domain joined machines will not see the "Get Windows 10" app.

Q. If I upgrade to my OEM machine to Windows 10 from Windows 7 (with Service Pack 1) or Windows 8 (with Windows 8.1 Update), what if I want to upgrade a component in my PC a few months from now? Do the Windows 7/Windows 8.1 OEM upgrade rules apply in Windows ?

A. YES. The same algorithm will be used to determine if enough hardware has changed to trigger having to re-authorize that system. Some hardware changes will not cause a system to be de-authorized and others will.

Källa: http://winsupersite.com/windows-10/windows-10-upgrade-and-ins...

Nvidia om drivrutiner för Windows 10

Jag testade att installera Nvidia Experience, och programmet kunde inte hitta några drivrutiner för mitt Windows 10 Pro. Jag begav mig till hemsidan och ladda ner drivrutinen manuellt. Det fungerade. Det går att välja Windows 10 64, eller 32-bitars.

http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us

With the arrival of Windows 10 build 10240 to Windows Insiders, we are seeing a nearly complete look at the final version of Windows 10 launching on July 29th.

http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2015/07/15/build-102...

Although the official Microsoft Windows 10 launch is still a couple of weeks away, we are committed to bringing you the same day 1 quality GeForce customers have come to expect.

Our latest Windows 10 GeForce driver is version 353.62. Users may download this driver via Windows Update or from one of the URLs below:

Windows 10 64-bit

Desktop GeForce GPUs:
http://international.download.nvidia.com/Windows/353.62/353.6...

Notebook GeForce GPUs:
http://international.download.nvidia.com/Windows/353.62/353.6...

Windows 10 32-bit

Desktop GeForce GPUs:
http://international.download.nvidia.com/Windows/353.62/353.6...

Notebook GeForce GPUs:
http://international.download.nvidia.com/Windows/353.62/353.6...

We would like to hear from Windows Insiders already running Windows 10. Please share your upgrade experience by filling out the Windows 10 feedback form below. Fill in as much information as possible as this will help us reproduce your issue.

Källa: https://forums.geforce.com/default/topic/856761/windows-10-di...

Får du felkoder? Här är de vanligaste felkoderna

Här finns ytterligare en sida som hjälper dig i felkods-djungeln:

The table on this page lists the most common upgrade and installation errors, and a few things you can try to fix the problems. If you continue having problems upgrading or installing Windows 10, contact Microsoft support.

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/upgrade-install...

Får du felkoder i Windows Update när du ska uppgradera till Windows 10? Nedan hittar du en länk som kan få dig på rätt väg.
I tabellen nedan hittar du de vanligaste felkoderna. Klicka på en felkod för att få hjälp med just det Windows Update-felet.

Om du inte hittar felkoden du letar efter i tabellen kan du gå till webbplatsen [https://support.microsoft.com/sv-se/gp/windows-update-issues/sv
Microsoft Update Solution Center]. Där finns information om andra sorters fel och du kan få hjälp vid problem med att hämta, installera och söka efter uppdateringar.

"Misslyckade att uppgradera till Windows 10"

Felkod:
"WindowsUpdate_80240020" "WindowsUpdate_dt000"

Lösning:
1. Go into "C: \Windows\SoftwareDistribution\Download" and delete everything in that folder.
2. Now, run the command prompt as an administrator. Type in "wuauclt.exe /updatenow".
3. Go to your Control Panel > Windows Update and your Windows 10 should start re-downloading from scratch, hopefully without flaws this time

Lista med Windows Updates vanligaste felkoder
(http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/get-support-window...)

Finns det några nya snabbkommandon?

While there are dozens of new keyboard shortcuts in Windows 10, most of them apply to Command Prompt, a part of the PC most casual users don’t have much call to explore.

Snapping
The following shortcuts, though, will help you master improved features like Snap (which lets you “snap” desktop windows to the left or right side of your screen, taking up either a half or a quarter of your display.

Snap a window left: Windows key + Left
Snap a window right: Windows key + Right
Snap a window to a quadrant: Windows key + Up or Down (after moving left or right)

Task View
Task View, which like OS X’s Mission Control allows you to set up several different virtual desktops that you can quickly switch between.

Open Task View interface (to see all the virtual desktops you have running): Windows key + Tab
Switch to recent window (within Task View): ALT + TAB
Create new virtual desktop: Windows key + CTRL + D
Close current virtual desktop: Windows key + CTRL + F4
View the next virtual desktop: Windows key + CTRL + Right
View the previous virtual desktop: Windows key + CTRL + Left
Källa: http://www.wired.com/2015/07/everything-you-need-to-know-abou...

Hur har logotyperna sett ut genom tiderna?

2015-07-29 15:08

Har du valt att ta del av gratisuppgraderingen och vill göra en ren installation?
Guide: Gör en ren installation av Windows 10

[ia=1085740]

Var noga med att se till att steg 1 och 2 är gjorda innan ni går vidare. Steg 1 och 2 är grunden för att en ren installation av Windows 10 ska fungera.

1. Uppgradera ditt nuvarande Windows till Windows 10 genom ”ikonen” eller via MediaCreationTool.
2. När du har uppgraderat är det viktigt att se efter så att ditt Windows 10 är aktiverat.
a. Start – Settings – Update & Security – Activation
3. Sedan måste du ta reda på vilken version (edition) av Windows 10 du har uppgraderat till.
a. Start – Settings – System – About
4. Är allt ovan klappat och klart går du vidare.
5. Ladda ner MediaCreationTool om du inte redan har den sedan tidigare.
a. Var noga med att välja rätt 32-bitar eller 64-bitars.
6. Starta MediaCreationTool.
a. Create installtion media for another PC
b. Language: Välj önskat språk.
c. Edition: Välj den version du uppgraderade till.
d. Architecture: 32 eller 64-bitar, eller båda.
7. Välj sedan om du vill ha för USB eller för DVD-skiva.
8. Beroende på om du valt USB eller DVD:
9. DVD: En ISO-fil laddas ner på din dator som du sedan bränner ut på en skiva.
10. USB: Stoppa in USB-minnet i datorn och MediaCreationTool sköter resten själv.

Efter detta gör du som vanligt. Bootar från DVD eller USB. Press "anykey" to continue...

Ladda ner MediaCreationTool
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10

2015-07-29 15:30

Här är min erfarenhet

Testade, förgäves, att installera via ikonen vid klockan. Den vägrade börja ladda ner.
Till sist hittade jag ett kommando jag fick skriva in i Kommandotolken "wuauclt.exe /updatenow" och då började nerladdningen.
2,7 GB senare och ca 20 minuter av "Processing.." får jag "Error: 80240020"
Efter många trial and error hittar jag detta:

Citat:

What this error means is, your Windows 10 installation folder is unfinished and/or corrupted. Now, how do you fix that?
1. Go into "C:\Windows\SoftwareDistribution\Download" and delete everything in that folder.
2. Now, run the command prompt as an administrator. Type in "wuauclt.exe /updatenow".
3. Go to your Control Panel > Windows Update and your Windows 10 should start re-downloading from scratch, hopefully without flaws this time.

Lycka! Den börjar om från början och det går bättre. 2,7 GB nerladdning igen och återigen "Processing.."
Mindre lycka! Denna gången får jag samma felmeddelande fast först när "Processing"gått till 99%.

Bestämmer mig för att testa "Download Tool" från Microsofts hemsida (http://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10)
Fungerar utmärkt, tills jag ska välja om jag vill uppdatera eller installera på nytt.
Jag kör engelskt Windows 8.1 och drog ner Download Tool för engelskt Windows 10.
Frontalkrock!
Någonstans under installationens gång vill Download Tool installera svenska istället, kommer inte alls överens och kan inte göra en uppdatering utan måste installera från scratch.

Bestämmer mig för att installera nytt på svenska.

Har nu suttit i 2 timmar och bråkat med drivrutiner (framförallt GeForce(grafikkort) och Steelseries(mus)
Nu fungerar allt men Nvidia control panel är som bortblåst och jag kan inte ändra Digital Vibrance.
Allt känns svart och vitt.

Utöver detta har det gått bra. Aktivering var inga problem och alla mina program samt spel fungerar klockrent.

EDIT: Hittade en lösning på mitt grafikkortsproblem.
Jag manuellt ta bort drivrutinerna från alla ytor jag kunde hitta samt registerrensning.
Sen avinstallera aktuell drivrutin från enhetshanteraren.
Starta om datorn två gånger och sen installera den nya drivrutinen som Nvidia släppte idag.

Nu fungerar allt klockrent!

2015-07-29 15:51

Nvidia jobbar enligt uppgift på drivrutins-problemen och en hotfix ska finnas tillgänglig inom kort™.

Vad gäller Steelseries vet jag inget, men Roccat svarar just nu att om man har problem med drivrutiner på Windows 10 ska man installera om drivrutinerna, men alternativt/om man får problem installera Roccat Talk sist, eller inte alls. Då ska det fungera.

2015-07-29 17:18

Kör med 353.62 drivern och har control panel:n. Men det kanske har att göra med uppgraderingar från tidigare versioner?

2015-07-29 18:15

Behöver man ladda ner alla windows updates(då menar jag först och främst språkpaket) för att kunna installera Windows 10?

2015-07-29 18:24
Skrivet av njörden:

Behöver man ladda ner alla windows updates(då menar jag först och främst språkpaket) för att kunna installera Windows 10?

Nej, man behöver inte ladda ner alla språk. Men däremot har jag uppdaterat första inlägget. Och under rubriken "Har du ingen ikon?" Så listas ett par uppdateringar som man måste ladda hem.

2015-07-29 18:34

Det går faktiskt stänga av automatiska uppdateringar även på Win 10 Home, det enda du behöver göra är att gå till datorns Services och helt stänga av Windows Update-servicen (och sedan aktivera den igen när du vill att den ska uppdatera).

2015-07-29 18:44
Skrivet av Theade:

Vad händer om jag ändrar på hårdvaran i min Windows 10 enhet?
Om du byter ut större delar av hårdvaran i din Windows 10 enhet (till exempel moderkortet) så kan en omaktivering av Windows 10 vara nödvändig. Detta sker på samma sätt som i tidigare Windowsversioner (Windows 7 och Windows 8.1). Gratisuppgraderingserbjudandet gäller inte vid dessa scenarion där hårdvaran återställer aktiveringen.

Betyder det att om man uppgraderar nu, sedan om någon månad byter mycket hårdvara, då måste man installera om gamla Win7/8 och göra uppgraderingen igen?
Annars om man t.ex. byter moderkort om drygt 1 år när gratisgrejen gått ut, så måste man köpa Win10?

2015-07-29 18:50
Skrivet av Ziern:
Skrivet av Theade:

Vad händer om jag ändrar på hårdvaran i min Windows 10 enhet?
Om du byter ut större delar av hårdvaran i din Windows 10 enhet (till exempel moderkortet) så kan en omaktivering av Windows 10 vara nödvändig. Detta sker på samma sätt som i tidigare Windowsversioner (Windows 7 och Windows 8.1). Gratisuppgraderingserbjudandet gäller inte vid dessa scenarion där hårdvaran återställer aktiveringen.

Betyder det att om man uppgraderar nu, sedan om någon månad byter mycket hårdvara, då måste man installera om gamla Win7/8 och göra uppgraderingen igen?
Annars om man t.ex. byter moderkort om drygt 1 år när gratisgrejen gått ut, så måste man köpa Win10?

Can I reinstall Windows 10 on my computer after upgrading?

Yes. Once you've upgraded to Windows 10 using the free upgrade offer, you will be able to reinstall, including a clean install, on the same device. You won't need a product key for re-activations on the same hardware. If you make a meaningful change to your hardware, you may need to contact customer support to help with activation. You'll also be able to create your own installation media like a USB drive or DVD, and use that to upgrade your device or reinstall after you've upgraded.

http://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-10-faq

2015-07-29 18:57
Skrivet av Theade:
Skrivet av Ziern:
Skrivet av Theade:

Vad händer om jag ändrar på hårdvaran i min Windows 10 enhet?
Om du byter ut större delar av hårdvaran i din Windows 10 enhet (till exempel moderkortet) så kan en omaktivering av Windows 10 vara nödvändig. Detta sker på samma sätt som i tidigare Windowsversioner (Windows 7 och Windows 8.1). Gratisuppgraderingserbjudandet gäller inte vid dessa scenarion där hårdvaran återställer aktiveringen.

Betyder det att om man uppgraderar nu, sedan om någon månad byter mycket hårdvara, då måste man installera om gamla Win7/8 och göra uppgraderingen igen?
Annars om man t.ex. byter moderkort om drygt 1 år när gratisgrejen gått ut, så måste man köpa Win10?

Can I reinstall Windows 10 on my computer after upgrading?

Yes. Once you've upgraded to Windows 10 using the free upgrade offer, you will be able to reinstall, including a clean install, on the same device. You won't need a product key for re-activations on the same hardware. If you make a meaningful change to your hardware, you may need to contact customer support to help with activation. You'll also be able to create your own installation media like a USB drive or DVD, and use that to upgrade your device or reinstall after you've upgraded.

http://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-10-faq

Låter som att det borde gå att använda Win10-nyckeln man får (om man rotar fram den) eller snuskprata med deras support då :/

2015-07-30 11:37
Skrivet av Ziern:
Skrivet av Theade:
Skrivet av Ziern:
Skrivet av Theade:

Vad händer om jag ändrar på hårdvaran i min Windows 10 enhet?
Om du byter ut större delar av hårdvaran i din Windows 10 enhet (till exempel moderkortet) så kan en omaktivering av Windows 10 vara nödvändig. Detta sker på samma sätt som i tidigare Windowsversioner (Windows 7 och Windows 8.1). Gratisuppgraderingserbjudandet gäller inte vid dessa scenarion där hårdvaran återställer aktiveringen.

Betyder det att om man uppgraderar nu, sedan om någon månad byter mycket hårdvara, då måste man installera om gamla Win7/8 och göra uppgraderingen igen?
Annars om man t.ex. byter moderkort om drygt 1 år när gratisgrejen gått ut, så måste man köpa Win10?

Can I reinstall Windows 10 on my computer after upgrading?

Yes. Once you've upgraded to Windows 10 using the free upgrade offer, you will be able to reinstall, including a clean install, on the same device. You won't need a product key for re-activations on the same hardware. If you make a meaningful change to your hardware, you may need to contact customer support to help with activation. You'll also be able to create your own installation media like a USB drive or DVD, and use that to upgrade your device or reinstall after you've upgraded.

http://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-10-faq

Låter som att det borde gå att använda Win10-nyckeln man får (om man rotar fram den) eller snuskprata med deras support då :/

Windows 10 upplåsningen man får är låst och lagrat i ditt Microsoft konto och så länge du brukar det konto vid en nyinstallation så ska det troligen inte vara några problem.
Jag gjorde en ren installation efter jag gjorde en uppgradering och såg till att den var aktiverad. Nemas problemas.

2015-07-30 13:50

Finns det något annat sätt att få tag på iso? Jag har inte fått min download än och börjar bli otålig.

2015-07-30 14:05
Skrivet av Stag:

Finns det något annat sätt att få tag på iso? Jag har inte fått min download än och börjar bli otålig.

Fick vänta rätt länge på att det skulle börja - i Windows Update stod det att jag skulle få reda på när det var redo för att installera på min dator, så jag googlade lite för att se om det gick att framtvinga istället för att vänta... Hade misstankar om att den väntade på förberedelser snarare än att jag var i någon slags kö.

Såg först till att alla uppdateringar som behövs var installerade först (samt att ha reserverat Win10 för länge sedan), därefter:

To check whether your download is coming, look for a folder (hidden) called:
$WINDOWS.~BT
In the root of your C: \

Delete the contents of the WinUpdate-download folder of your updates in:
C: \Windows\SoftwareDistribution\Download
(Edit: Efter att ha gjort detta plus nedan en gång först fick jag en error som tydde på korrupta filer, så jag fick rensa innehållet i denna mapp en gång till. Då laddade den ner sina 2-3GB av Win10 igen och gick desto bättre).

If those folders don't exist, type this at the command line opened with Run as administrator:
wuauclt.exe /updatenow

This worked for me and shortly after the download of Win10 started and soon after the installation as well.

2015-07-30 14:09

Jag har en sådan mapp i root.

Vad hjälper det att ta bort nedladdningarna av uppdateringar?

Edit: Kollade storleken på $Windows.~BT, och den är kring 6gb. Det tycks ju alltså redan vara nedladdat, så varför säger den bara att jag ska bli notifierad när det är redo då?

2015-07-30 14:11
Skrivet av Stag:

Jag har en sådan mapp i root.

Vad hjälper det att ta bort nedladdningarna av uppdateringar?

Vet inte exakt, men den laddade ner Win10-setup från scratch för mig då. Den verkade inte vilja göra det innan av någon anledning.. i värsta fall laddas filerna ner igen om man rensar.

2015-07-30 14:37

Använder Windows Media Creation Tool nu för att tanka Windows 10 istället.

Men vad är då poängen med BT-mappen, om de filerna ändå inte används i media creation tool? Kan jag helt enkelt ta bort den mappen när jag väl uppdaterat?

2015-07-30 15:02
Skrivet av Stag:

Använder Windows Media Creation Tool nu för att tanka Windows 10 istället.

Men vad är då poängen med BT-mappen, om de filerna ändå inte används i media creation tool? Kan jag helt enkelt ta bort den mappen när jag väl uppdaterat?

Din nuvarande nyckel blir inte gratis till en Win10-nyckel om du inte gör själva uppgraderingsprocessen - så försöker du installera fullt behöver du antingen ha gjort uppgraderingen eller ha en färdig Win10-nyckel, vad jag förstått.

Vet inte om du kan använda media-filerna från creation tool till att göra själva uppgraderingen :/
EDIT: Tydligen kan man det

2015-07-30 15:23

Det går alldeles utmärkt att uppgradera via Media Creation Tool. Mycket smidigare och snabbare. Fick göra det själv då allt annat inte gick igång.

2015-07-30 17:01

Det funkade utmärkt via Media Creation Tool! Rekommenderar alla som inte fått sin download att gå den vägen. Sitter nu på W10 och det fungerar utmärkt. Kan också se GeForce Experience och Control Center. (Uppdaterade manuellt)

2015-07-30 20:03

Försökte mig på att uppgradera via Media Creation Tool och allting gick bra tills den bråkade om språk. Sitter på engelskt windows 8.1 och det var tydligen inte okej att uppgradera till ett svenskt (vet inte varför det blev detta per automatik, vill gärna ha det på engelska!).

Någon som vet hur man kan lösa detta utan att bli av med alla appar?

2015-07-30 20:57
Skrivet av bulan880:

Försökte mig på att uppgradera via Media Creation Tool och allting gick bra tills den bråkade om språk. Sitter på engelskt windows 8.1 och det var tydligen inte okej att uppgradera till ett svenskt (vet inte varför det blev detta per automatik, vill gärna ha det på engelska!).

Någon som vet hur man kan lösa detta utan att bli av med alla appar?

Du kan ladda ner Language Packs.

Go to Settings > Time & language > Region & language.

Select Add a language.

Select the language you want to use from the list, then choose which region's version you want to use. Your download will begin immediately.

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/language-packs#lpt...
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/how-to-add-an-i...

2015-07-30 21:24

En fråga
Sitter här med min tjejs bärbara dator och undrar om ATI Mobility Radeon HD 4200 serien stöds i win 10?

2015-07-30 21:53
Skrivet av MrSandman:

En fråga
Sitter här med min tjejs bärbara dator och undrar om ATI Mobility Radeon HD 4200 serien stöds i win 10?

Kolla på deras hemsida:

http://support.amd.com/en-us/download

Forumet:

https://community.amd.com/message/2660818#2660818

The 4xxx series is not supported and will not work with Windows 10.

https://community.amd.com/message/2660971#2660971
https://community.amd.com/message/2661134#2661134

Efter installationen så sitter jag med en 27 gig mapp med gamla windows på.
Finns det nån bra sätt att rensa det gamla W7?

Har inte så stor ssd nämligen

2015-07-31 13:25
Skrivet av B-B-B-Banänäbrääken:

Efter installationen så sitter jag med en 27 gig mapp med gamla windows på.
Finns det nån bra sätt att rensa det gamla W7?

Har inte så stor ssd nämligen

Clean install efter uppgraderingen? Det är nog det bästa. Windows 10 tar upp ca 23Gb efter en helt ren installation.

2015-07-31 13:34

Har win 7 men verkar inte kunna uppdatera till 10an står fortfarande "Ok, meddela mig när det är klart" när jag klickar på windowaloggan i aktivitetsfältet. och när jag går in på kontrollpanelen>windows update se jag att den har försökt "upgrade to windowa 10 pro" men att det har misslyckats... Hur ska jag göra?

2015-07-31 14:44

Hej!

Jag har varit med i test-programmet för Windows 10 vilket innebär att jag under våren kört Windows 10 kostnadsfritt och legit, via Windows.com.

Jag har hittills bara ett gott omdöme!

Nåväl, jag är sugen på en fullständig formatering. Hur är det för folk i min 'sits' om jag omformaterar? Får jag fortsätta använda WIN10 gratis? Kan jag göra det via USB/ISO?

2015-07-31 14:47
Skrivet av Theade:
Skrivet av bulan880:

Försökte mig på att uppgradera via Media Creation Tool och allting gick bra tills den bråkade om språk. Sitter på engelskt windows 8.1 och det var tydligen inte okej att uppgradera till ett svenskt (vet inte varför det blev detta per automatik, vill gärna ha det på engelska!).

Någon som vet hur man kan lösa detta utan att bli av med alla appar?

Du kan ladda ner Language Packs.

Go to Settings > Time & language > Region & language.

Select Add a language.

Select the language you want to use from the list, then choose which region's version you want to use. Your download will begin immediately.

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/language-packs#lpt...
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/how-to-add-an-i...

Tror inte det här hjälper, det är väl bara hur man ändrar språk när man redan har uppgraderat till windows 10? Nu har jag inte ens den möjligheten. Så här ser det ut:

2015-07-31 16:43
Skrivet av karbon:

Har win 7 men verkar inte kunna uppdatera till 10an står fortfarande "Ok, meddela mig när det är klart" när jag klickar på windowaloggan i aktivitetsfältet. och när jag går in på kontrollpanelen>windows update se jag att den har försökt "upgrade to windowa 10 pro" men att det har misslyckats... Hur ska jag göra?

Gå in hit och följ instruktionerna: http://www.microsoft.com/sv-se/software-download/windows10ISO
Se till att välja Uppgradering för att få gratis aktivering. När du bekräftat att det är aktiverat så kan du göra en ren installation med samma verktyg.

Sida 1 av 2